Tumblelog by Soup.io
  • olblueye
  • kawaiicollections
  • bambosze
  • motylek
  • cataleya90
  • kuerbis
  • jan
  • mustername
  • crumbcake
  • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2020

Kobieta dorasta mentalnie kiedy po raz pierwszy powie facetowi “spierdalaj” i nauczy się nie zabiegać o uwagę osób, które nie chcą mieć z nią kontaktu. To forma wewnętrznego szacunku do samego siebie. 

— M.L
Reposted fromrosses rosses via0 0
Sponsored post
6186 480c 500
6321 ba8c 500
9549 44b1
7788 eb64 500

April 20 2020

Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viadailylife dailylife
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viadailylife dailylife
5863 3471
Reposted frombyheart byheart viadailylife dailylife

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadailylife dailylife
2372 0969
Reposted fromdailylife dailylife

January 20 2020

December 24 2019

5568 e9fe
Reposted fromVegelus Vegelus viacarmenluna carmenluna
Reposted fromabsolem absolem viacarmenluna carmenluna
6567 a1f3 500
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viacarmenluna carmenluna
Reposted fromFlau Flau viau-dit u-dit

December 15 2019

3383 166a
live until you die
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...